Tõendi väljastamine

Tõendid

TÕENDI SAAMISEKS tuleb pöörduda saatkonna poole:

  1. esitada taotlus isiklikult, meilitsi või posti teel;
  2. esitatada isikuttõendav dokument või saata sellest fotokoopia. Koopiat passist või ID-kaardist ei pea taotlusele lisama vaid juhul, kui taotlus on kinnitatud digiallkirjaga;
  3. tasuda riigilõiv.

PEREKONNASÜNDMUSE TÕEND (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus Eesti rahvastikuregistrist).

  • esitada tuleb avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks eesti või inglise keeles ning tasuda riigilõiv.

Perekonnasündmuse tõendit on võimalik väljastada eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles.

RAHVASTIKUREGISTRITÕEND (üldandmed Eesti rahvastikuregistrist).

  • esitada tuleb avaldus rahvastikuregistritõendi väljastamiseks eesti või inglise keeles ning tasuda riigilõiv.

 

 

TÕEND KARISTUSTE PUUDUMISE KOHTA

Karistusregistri väljavõtte saamiseks tuleb teha päring karistusregistrisse, mille alusel väljastatakse registriteade.
Eestikeelse registriteate alusel tuleb tellida konsuli tõend, mis väljastatakse inglise keeles.

JUHILOA TÕLGE

Juhiloa taotlemiseks Kanadas on saatkonnas on võimalik väljastada inglise keelne tõend Eesti juhiloa kehtivuse ja andmete kohta. Selleks saatke meile kindlasti ka koopia juhiloa mõlemast poolest.