Eesti pass ja ID-kaart

Eesti kodaniku passi ja isikutunnistuse (ID-kaardi) taotlemine välismaal

Välismaal saab uut passi ja/või ID-kaarti taotleda kolmel moel:

 • iseteeninduskeskkonnas;
 • posti teel; või
 • välisesinduses kohapeal.

 

Taotlemine iseteeninduskeskkonnas

Kõige mugavam ja soodsam on tellida uued dokumendid Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) iseteeninduskeskkonnas. Iseteenindusse saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID kaudu. Tellida saab nii passi kui ID-kaarti.

Kui iseteenindusse sisse logides tuleb teade, et taotleja peab andma sõrmejäljed, saab seda teha PPA teenindustes ja Eesti välisesindustes. Eesti saatkonnas Ottawas saab sõrmejälgede andmiseks broneerida aja siit.

Kui sõrmejäljed on antud, saab jätkata passi ja ID-kaarditaotlemist iseteeninduses.

Taotlemine posti teel

Posti teel saab taotleda ID-kaarti ja passi kui sõrmejälgede andmisest on möödas vähem kui kuus aastat.

Palun kontrolli sõrmejäljekujutise kehtivust siit.

Korrektselt täidetud taotlus ja riigilõivu tasumist kinnitav kviitung tuleb saata tavapostiga Eestisse:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Estonia

Riigilõiv tuleb tasuda Eesti Rahandusministeeriumile.

Lisaks taotlusele tuleb saata dokumendifoto e-posti teel aadressile [email protected]

Enne taotluse postitamist soovitame tutvuda PPA kodulehel taotlusankeedi täitmise juhendiga.

Taotlemine Eesti saatkonnas Ottawas

Passi ja/või ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas tuleb eelnevalt broneerida aeg internetis.

Taotluse saab täita saatkonnas koha peal. Soovi korral võite taotluse kodus täita, printida ja allkirjastada ning kaasa võtta.

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga või edastada Interac e-transfer. Sularaha või tšekke vastu ei võeta.

Dokumendifoto tuleb saata e-posti teel aadressile [email protected]

NB! Saatkonnas ei ole võimalik dokumendifotot teha.

Riigilõiv

Riigilõiv sõltub nii taotlemise viisist kui kohast, kus dokumenti soovitakse kätte saada. Riigilõivumäärad iseteeninduskeskkonnas või postiga taotlemisel leiad siit.

Riigilõivud saatkonnas taotlemisel leiad siit.

Dokumendifoto nõuded

Dokumendifoto tuleb saata e-posti teel aadressile [email protected] (palun lisage e-maili fotol oleva isiku ees- ja perekonnanimi ning Eesti isikukood või sünniaeg).

Dokumendifoto nõuded:

 • värviline
 • minimaalse resolutsiooniga 1300×1600 pikslit
 • minimaalse suurusega 1 MB ja maksimaalse suurusega 5 MB
 • pildiformaadis JPG või JPEG
 • mitte vanem kui kuus kuud

Täpsemad nõuded ja juhised on toodud PPA kodulehel.

Esmakordne pass ja ID-kaart

Esmakordne Eesti kodaniku passi ja ID-kaarditaotlus tuleb esitada isiklikult Eesti saatkonnas Ottawas või saatkonna konsulaarmissiooni ajal teistes Kanada linnades.    

Lisaks taotlusele ja lisaankeedile, isikut tõendavale dokumendile, digitaalsele värvifotole ja riigilõivule on vajalik:

 • Originaal sünnitunnistus, Kanadas välja antud dokument peab olema eelnevalt kinnitatud Apostillega või legaliseeritud Kanada välisministeeriumis ja seejärel saatkonnas.
 • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad näiteks alljärgnevad dokumendid: a) Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass, kaitseväe tunnistus, kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik), riigiametis töötamist tõendavad dokumendid (andmed on Riigiarhiivis); b) Perekonnakirjad. Vajadusel saab kodakondsust tõendavat arhiiviteatist või perekirjade ärakirja tellida Eestist kas ise või saatkonna kaudu. Tellimise kohta loe lähemalt saatkonna veebilehelt.
 • alaealise lapse puhul lisaks ka koopiad mõlema vanema passist ja vanema (kes ei ole Eesti kodanik) kirjalik lapsevanema nõusolek.

Kõik dokumendid, mis on välja antud Kanadas (nt. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb eelnevalt kinnitada Apostillega pädeva Kanada ametiasutuse poolt, loe lisa Apostille kohta saatkonna veebilehelt.

Alla 12-aastaste laste passitaotlused võib esitada Politsei- ja Piirivalveametisse e-teeninduses või posti teel.

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamine Kanadas

Kanadas on võimalik passe ja ID-kaarte kätte saada saatkonnas Ottawas või Eesti aukonsulaatides Torontos, Montrealis, Halifaxis, Edmontonis, või Vancouveris. Passe on võimalik kätte saada ka Quebecis. Kui dokumendid on jõudnud saatkonda või aukonsuli juurde, võetakse taotlejaga ühendust e-posti või telefoni teel. Aukonsulite kontaktid leiate siit.

Alla 15-aastase lapse pass ja/või ID-kaart väljastatakse ainult lapse seaduslikule esindajale (hooldajale) või tema poolt taotlemise hetkel volitatud isikule.

Vähemalt 15-aastastele kodanikele väljastatakse pass ja/või ID-kaart isiklikult või dokumendi taotlemisel volitatud esindajale.

Lisandunud on võimalus tellida endale pass (ja mitte ID-kaart) koju ka DHLi vahendusel, loe selle kohta lähemalt PPA kodulehelt.

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamise volitus

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamiseks saab soovi korral volitada teist inimest. Seda saab teha vaid juhul, kui volitus esitatakse koos taotlusega saatkonnas või PPA teeninduses kohapeal.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana pass ja/või ID-kaart.

Kui üle 15-aastase lapse passile ja/või ID-kaardile soovib järele minna lapsevanem, siis peab laps tegema koos taotlusega kohapeal selleks vanemale volituse.

Tähelepanu

 • Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaardi taotlusi menetleb PPA. Dokumendi taotluse staatust on võimalik jälgida PPA kodulehel.
 • Uued dokumendid jõuavad saatkonda umbes kahe kuu jooksul. Kui soovite dokumenti kätte saada Eesti aukonsulaatidest Kanadas, lisandub ooteajale veel paar nädalat.
 • Välismaal olles ei saa kiirkorras passi ega ID-kaarti taotleda. Kiirkorras saab passi ja ID-kaarti taotleda ainult iseteeninduses või PPA teenindustes Eestis. Kätte saab kiirkorras taotletud dokumente ainult Tallinnas.
 • Välismaalase passi saab taotleda ainult PPA teenindustes Eestis.
 • Alates 1.01.2021 võib kohus tunnistada kehtetuks ja vajadusel ka keelata passi väljaandmise tagaotsitavatele ja kriminaalmenetluse raames tõkendi saanutele (sh elatisvõlgnikud, kellel on seatud Eesti elukohast lahkumise tõkend). ID-kaarti välisriiki isikule kätteandmiseks ei saadeta, sellele peab inimene minema ise järgi PPA teenidusse Eestis. Kui tagaotsitav või elatisvõlgnik on esitanud uue dokumendi taotluse ja väljastuskohaks on välisriik, siis PPA menetleja informeerib isikut viivitamatult e-posti teel isiku suhtes kehtivast kohtumäärusest. Kui tegu on nt elatisvõlgnikuga, siis peale seda, kui isik on võlad tasunud, saadetakse dokumendid (pass ja/või ID-kaart) tema poolt soovitud kohta väljastamiseks. Tagaotsitaval on aga ainsaks võimaluseks taotleda omale tagasipöördumistunnistus või tagasipöördumise luba ning naasta Eestisse.