Eesti pass ja ID-kaart

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Alates 1. jaanuarist 2017 pikenes Eesti passi kehtivusaeg viielt aastalt kümnele.Alla 15-aastastele kodanikele väljastatakse endiselt passid viieks aastaks.

KORDUVA PASSI VÕI ID-KAARDI TAOTLEMINE

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

ESMAKORDSE PASSI TAOTLEMINE

Lisaks taotlusankeedile, isikut tõendavale dokumendile, värvifotole ja riigilõivule on vajalik:

  • Originaal sünnitunnistus
  • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad näiteks alljärgnevad dokumendid: a) Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass, kaitseväe tunnistus, kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik), riigiametis töötamist tõendavad dokumendid (andmed on Riigiarhiivis); b) Perekonnakirjad, mida on võimalik saatkonna kaudu tellida Eestist. Tellimise kohta loe lähemalt saatkonna veebilehelt.

ESMAKORDSE PASSI TAOTLEMINE LAPSELE

  • taotlusankeet
  • digitaalne värvifoto mõõtmetega 40×50 mm.
  • koopiad mõlema vanema passist
  • lapse teise vanema (kes ei ole Eesti kodanik) kirjalik lapsevanema nõusolek.
  • mõlema vanema nimega sünnitunnistus (long form).
  • riigilõiv

Kõik dokumendid, mis on välja antud Kanadas (nt. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb esmalt kinnitada Kanada välisministeeriumis ja seejärel legaliseerida saatkonnas, vt lähemalt dokumentide legaliseerimise kohta saatkonna veebilehelt.

POSTI TEEL DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST

Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui viis aastat, saate passi taotleda Politsei- ja Piirivalveametist ka posti või e-posti teel.

Alla 12-aastaste laste passitaotlused võib saata Politsei- ja Piirivalveametisse posti või e-posti teel.

Ainult ID kaardi taotlusi on samuti võimalik esitada Politsei- ja Piirivalveametile posti või e-posti teel: