Eesti pass ja ID-kaart

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

KORDUVA PASSI VÕI ID-KAARDI TAOTLEMINE

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

ESMAKORDSE PASSI TAOTLEMINE

Lisaks taotlusankeedile, isikut tõendavale dokumendile, digitaalsele värvifotole ja riigilõivule on vajalik:

  • Originaal sünnitunnistus, Kanadas välja antud dokument peab olema eelnevalt legaliseeritud Kanada välisministeeriumis ja saatkonnas.
  • Eesti kodakondsust tõendav dokument. Eesti kodakondsusesse kuulumist tõendavad näiteks alljärgnevad dokumendid: a) Eesti Vabariigi isikutunnistus ja välispass, kaitseväe tunnistus, kooli lõputunnistus (märkega Eesti kodanik), riigiametis töötamist tõendavad dokumendid (andmed on Riigiarhiivis); b) Perekonnakirjad. Vajadusel saab kodakondsust tõendavat arhiiviteatist või perekirjade ärakirja tellida Eestist kas ise või saatkonna kaudu. Tellimise kohta loe lähemalt saatkonna veebilehelt.

ESMAKORDSE PASSI TAOTLEMINE LAPSELE

  • taotlusankeet
  • digitaalne värvifoto mõõtmetega 40×50 mm.
  • koopiad mõlema vanema passist
  • lapse teise vanema (kes ei ole Eesti kodanik) kirjalik lapsevanema nõusolek.
  • mõlema vanema nimega sünnitunnistus (long form).
  • riigilõiv

Kõik dokumendid, mis on välja antud Kanadas (nt. sünnitunnistus, abielutunnistus jne), tuleb esmalt legaliseerida Kanada välisministeeriumis ja seejärel saatkonnas, vt lähemalt dokumentide legaliseerimise kohta saatkonna veebilehelt.

DOKUMENTIDE TELLIMINE EESTIST

Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui kuus aastat, saate passi ja ID-kaarti taotleda Politsei- ja Piirivalveametist ka e-teeninduses või posti teel.

Alla 12-aastaste laste passitaotlused võib esitada Politsei- ja Piirivalveametisse e-teeninduses või posti teel.

NB! Posti teel taotlemisel tuleb saata taotlusankeet ja riigilõiv otse Politsei- ja Piirivalveametisse, dokumendifoto e-mailiga: ppa@politsei.ee.

Posti teel taotlemisel tasutakse riigilõiv Eestisse ja kehtivad järgmised riigilõivud.