Püsivalt Kanadas elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimine on kohustuslik neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt Kanadas. Registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine Teie aadressiandmetest välisriigis.

Elukoha aadressiandmete õigsus on vajalik näiteks Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel jne.

Kanadas elav Eesti kodanik või välismaalane saab taotluse esitada:

  • isiklikult saatkonnas
  • posti teel: 168 Daly Avenue, Ottawa, ON, Canada. Taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • e-posti teel [email protected] digitaalallkirjastatult.