Püsivalt Kanadas elava Eesti kodaniku elukoha registreerimine

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimine on kohustuslik neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt Kanadas. Registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine Teie aadressiandmetest välisriigis.

Elukoha aadressiandmete õigsus on vajalik näiteks Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel jne.

Kanadas elav Eesti kodanik või välismaalane saab taotluse esitada:

  • isiklikult saatkonnas
  • posti teel: 260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, ON, Canada. Taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • faksi teel numbril 613-789 9555. Taotlusele tuleb lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • E-posti teel embassy.ottawa@mfa.ee digitaalallkirjastatult.