Majandussuhted

Kaubavahetus Kanadaga moodustas 0,46% Eesti 2018. a väliskaubanduse mahust, hõivates 27. koha. Eestil on Kanadaga tugev positiivne kaubavahetuse bilanss. 21.09.2017 kohaldus ajutiselt Euroopa Liidu ja Kanada vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA), mis loodetavasti elavdab riikidevahelist kaubavahetust.

Eesti – Kanada kaubavahetus 2008-2018 (mln eurot):

Käive Eksport Import* Saldo
2008 60 42,5 17,5 25
2009 138,8 128,2 10,6 117,6
2010 95,3 85,4 12,9 69,5
2011 128,7 53,6 75,1 -21,5
2012 88,1 77,6 10,5 67,1
2013 33,8 24,9 8,9 16
2014 92,8 79,1 13,7 65,4
2015 92,3 79,9 12,3 67,6
2016 113,4 89,1 24,3 64,8
2017 112,2 98,0 14,2 83,8
2018 140,6 126,4 14,2 112,6

*Import on arvestatud saatjariigi järgi

Kanadasse eksporditi 2018. a peamiselt: mineraalseid tooteid (42,9% ekspordist), masinaid ja seadmeid (38,4 %), muid tööstustooteid (mööbel ja selle juurde kuuluvad lisandid, kalapüügivarustus) (6,2%) ja valmistoidukaupu  (5,7%). Kanadast imporditi 2018. a peamiselt: masinaid ja seadmeid (30%), loomseid tooteid (kalatooted) (17,5%), metalle ja metalltooteid (13,6%) ning transpordivahendeid (11%).

Kanada tähtsus kaubavahetuses on 0,46%, 2018. a oli kaubavahetuse suurus 140,6 mln EUR (Kanada oli Eesti 27. kaubavahetuspartner).

Krediidiinfo  andmetel oli Kanadasse eksportivate ettevõtete arv 2015. a 174 (2009. a oli see arv 89). Suurimad eksportöörid Kanadasse on: Wendre (tekstiiltooted), AdCash (veebiportaalid), Technomar&Adrem (puittaara ja puitaluste tootmine), Ehvert Mission Critical Estonia (ehituslik insener-tehniline projekteerimine), SRC Group (laevade ja paatide remont ja hooldus), Lax Handel (kalade ja kalatoodete hulgimüük), Reach-U (programmeerimine), Interconnect Product Assembly (mootorite ja turbiinide tootmine), Tene Kaubandus (puitmajad), Envirolyte Industries International (üldmasinate tootmine), Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (teadustegevus), Nanoprotech (keemiatoodete hulgimüük), Fors MW (haagiste ja konteinerite tootmine), Vesset (saematerjal).

Eestis tegutseb mai 2017. a seisuga 73 Kanada osalusega ettevõtet. Üks tuntumaid Kanada ettevõtteid Eestis on Salutaguse Pärmitehas (lisaks pärmile toodetakse ka hallitusi ja baktereid metsatööstusele ning haljastusele).

Kanada otseinvesteeringud Eestisse seisuga 31.03.2017 olid 32,5 mln eurot. Peamiselt on investeeritud kinnisvarasse (80% otseinvesteeringutest).

Eestit seni väisanud Kanada äridelegatsioonid on huvi tundnud peamiselt Eesti e-valitsuse ja e-tervise süsteemi, logistika- ning turismivaldkonna vastu.

Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist.