Kaitsekoostöö

Kanada on olnud oluline partner Eesti riigikaitse arendamisel ja Eesti liitumisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga (NATO). Tallinnas paikneva NATO staabielemendi töös panustavad teiste liitlaste seas kaks Kanada relvajõudude esindajat.

Kanada tegutseb Lätis paikneva NATO pataljoni lahingugrupi raamriigina, mis koos Eestis, Leedus ja Poolas asuvate lahingugruppidega moodustab olulise komponendi NATO heidutusest Balti regioonis. Kanada liitus 2022. a. NATO Küberkaitse Keskusega Tallinnas, mis süvendab riikidevahelist küberkaitse alast koostööd veelgi. Kanada rahalisel toetusel keskuse arengusse on samuti olnud oluline roll.

Kanada panus Balti Kaitsekolledži arengusse on samuti olnud märkimisväärne.