Kaitsekoostöö

Kanada on olnud oluline partner Eesti riigikaitse arendamisel ja Eesti liitumisel Põhja-Atlandi Alliansiga. Alates 2014. aastast on märgatavalt suurenenud Kanada huvi Balti regiooni vastu – kõige silmatorkavam on Kanada relvajõudude üksuse paigutamine Lätti NATO pataljoni lahingugrupi juhtriigina.

Kaitsekoostöö-alased suhted kahe riigi vahel said alguse 1994. aastal Eesti sõjaväelastele ja ametnikele mõeldud väljaõppeprogrammide raames. Formaalne alus Eesti-Kanada kaitsealasele koostööle pandi vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimisega 1997. aastal. Esimese NATO liikmesriigina ratifitseeris Kanada Eesti liitumisprotokolli alliansiga.

Sõjalise koostöö otseseks kokkupuutepunktiks oli mõlema riigi panustamine Afganistani lõunaosas. Kanada huvi Balti regiooni vastu, sh koostöö vastu Eestiga, on alates 2014. a märgatavalt kasvanud. Näiteks 2014. aastal panustas Kanada 4 hävitajaga Balti õhuturbemissiooni rotatsioonis, ühtlasi osales jalaväekompanii Baltikumis toimunud õppusel Saber Strike. Kanada on alates 2014. aastast osalenud miinitõrjeoperatsioonil Open Spirit. Tallinnas paikneva NATO staabielemendi töös panustavad teiste liitlaste seas ka kaks Kanada relvajõudude esindajat. Alates 2017. aastast tegutseb Kanada Lätis paikneva NATO pataljoni lahingugrupi raamriigina, mis koos Eestis, Leedus ja Poolas asuvate lahingugruppidega moodustab olulise komponendi NATO heidutusest Balti regioonis. Kanada kasvav huvi koostöö vastu Balti riikidega annab võimaluse tihendada sidemeid riikide kaitsetööstuste vahel.

Kanada on läbi aastate toetanud Balti Kaitsekolledži tegutsemist nii instruktorite kui õppuritega. Kanada õppejõud täidab 2017. aastast BALTDEFCOLi staabiülema ametikohta. BALTDEFCOLil on tihe koostöö Canadian Forces College’iga (CFC). Koostöö BALTDEFCOL’iga annab Kanada ohvitseridele võimaluse suurendada oma ekspertiisi NATO idatiiva julgeolekust.

Kanada tunneb huvi liitumise vastu NATO Küberkaitse Keskusega Tallinnas, mis süvendaks riikide vahelist küberkaitse alast koostööd veelgi. Oluline on olnud Kanada rahaline toetus keskuse arengusse. Kaitsealases koostöös saab kõrgelt hinnata Eesti julgeolekuekspertide kutsumist rahvusvaheliselt tunnustatud iga-aastasele julgeolekupoliitika konverentsile Halifaxis, kus 2014. aastal osales Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, 2016. aastal kaitseminister Hannes Hanso ja 2017. aastal kaitseminister Jüri Luik.