Lepingud

  • Euroopa Liidu ja Kanada vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA). Kohaldus ajutiselt 21.09.2017.
  • Eesti ja Kanada valitsustevaheline  noortevahetuse kokkulepe. Jõustus 01.08.2010.
  • Eesti ja Kanada valitsustevaheline sotsiaalkindlustusleping,  koos selle rakenduslepinguga. Jõustus 01.11.2006.
  • Eesti ja Kanada valitsustevaheline audiovisuaalse koostöö leping. Jõustus 4.11.2004.
  • Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ja Kanada Rahvusvahelise Arenguabi Agentuuri vastastikuse mõistmise memorandum, mis käsitleb ametliku arenguabi Kesk-Euroopa programmi (ODACE programm). Jõustus 16.04.2004.
  • EV Haridusministeeriumi ja Toronto Koolivalitsuse vaheline vastastikuse mõistmise memorandum eesti keele kümblusprogrammi kohta. Jõustus 31.03.2000.
  • Eesti ja Kanada kaitseministeeriumide vaheline vastastikuse mõistmise memorandum sõjalistes küsimustes. Jõustus 13.10.1997.
  • Eesti ja Kanada valitsuste vaheline tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping. Jõustus 28.12.1995.
  • Eesti ja Kanada keskkonnaministeeriumide vaheline vastastikuse mõistmise memorandum kalanduse alal. Jõustus 23.09.1992.
  • Eesti ja Kanada justiitsministeeriumide vaheline vastastikuse mõistmise memorandum. Jõustus 15.05.1992.