Kui vajad võõrsil abi

Lisateavet Kanadasse reisimise kohta leiab Välisministeeriumi Reisi Targalt portaalist.

Hädaabi telefoninumber Kanadas on 911, sealtkaudu saab ühendust nii kiirabi, tuletõrje kui politseiga kui olukord on kriitiline. Politsei üldinfo telefon: +1 613 993 7267

Kanada valitsuse hädaolukorras käitumise juhis

Kanada politsei kontaktid

Kui oled võõrsil viibides sattunud hädaolukorda, saad sa abi meie välisesindustest. Kui sinu asukohariigis ei ole Eesti saatkonda ega aukonsulaati, pöördu lähimasse Euroopa Liidu liikmesriigi esindusse.

Kui sa ei tea, mida hädaolukorras teha, võta alati ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil: +372 53 01 9999 (24 h) või +372 6 377 440.